Projekt "Lepsze Jutro"


Zdjęcie EFS kolor poziom.jpg

Projekt „Lepsze Jutro”

2016-2017

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pszowie realizuje projekt „Lepsze Jutro”  w trybie pozakonkursowym w latach 2016 -2017, w partnerstwie  z liderem projektu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla Działania 9.1. Aktywna integracja, dla Poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

15‑11‑2017 11:30:43

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 07.11.2017r. na realizację kursu/warsztatów rozwijających zainteresowania Kierownik OPS w Pszowie informuje, iż nie dokonano wyboru oferty - żadna z ofert nie spełniła kryteriów określonych w dokumentach programowych RPO WSL 2014-2020 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator” obowiązujący dla konkursów i naborów ... dla projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Zał. Nr 1 do Uchwały nr 2543/158/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z 13.12.2016r.).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

09‑11‑2017 09:44:46
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania celem wyłonienia oferenta, któremu OPS zleci zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków widłowych jezdniowych podnośników ( z wyłączeniem specjalizowanych ) wraz z bezpieczną wymianą butli dla grupy osób dorosłych uczestników Projektu "Lepsze Jutro" jako najbardziej korzystną wybrano ofertę przedstawioną przez Ośrodek Szkolenia "Operator" s.c. w Żorach.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
64KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

06‑11‑2017 12:01:13
W wyznaczonym terminie do 03.11.2017r. nie wpłynęła żadna oferta realizacji kursu wobec czego termin składania ofert przedłuża się do 07.11.2017r.  Informacja o wynikach postępowania podana będzie w terminie do 09.11.2017r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zapytanie ofertowe wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalistycznych

26‑10‑2017 12:42:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

20‑10‑2017 10:57:18

Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania celem wyłonienia oferenta, któremu OPS w Pszowie zleci zorganizowanie i  przeprowadzenie kursu kursu ECCC Moduł DC M2 Komunikacja Poziom A dla uczestników Projektu „Lepsze Jutro”:  bez rozstrzygnięcia, nie wpłynęła żadna oferta.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na realizecję kursu ECCC Moduł DC M2 Komunikacja Poziom A

06‑10‑2017 12:13:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

13‑09‑2017 08:51:49

Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania celem wyłonienia oferenta, któremu OPS w Pszowie zleci zorganizowanie i  przeprowadzenie kursu uzupełniającego posiadaną wiedzę w zakresie kucharz z elementami cukiernictwa dla 12 osobowej grupy osób dorosłych, uczestników Projektu „Lepsze Jutro”: jako najbardziej korzystną wybrano ofertę przedstawioną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

07‑09‑2017 15:08:44

Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania celem wyłonienia oferenta, któremu OPS w Pszowie zleci zorganizowanie i  przeprowadzenie kursu edukacyjnego, podnoszącego kwalifikacje i umiejętności zawodowe: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH i INNYCH URZĄDZEŃ SKLEPOWYCH z FAKTUROWANIEM dla 10 osobowej grupy osób dorosłych, uczestników Projektu „Lepsze Jutro”: jako najbardziej korzystną wybrano ofertę przedstawioną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  11‑01‑2017 10:03:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  11‑01‑2017 10:03:22
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2017 11:31:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie