Rok 2011


Zarządzenie Nr 0151.7.2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 4 luty 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej..

20‑10‑2011 13:32:45

Zarządzenie Nr 0151.7.2011

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 4 luty 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społeczny oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2011 .

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Pszów w zakresie:


  1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


  2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


  3. Pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym.

  4. Ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 2


Treść ogłoszenia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  20‑10‑2011 12:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2011 12:08:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie