Rok 2022


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej

17‑12‑2021 13:52:18
Burmistrz Miasta Pszów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów w 2022 roku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

01‑12‑2021 13:52:02

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.0050.144.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Pszów na rok 2022:
Zadanie 1- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000,00 zł,
Zadanie 2- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego w kwocie 8.000,00 zł,
Zadanie 3 - w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 22.000,00 zł,

Łączna wysokość środków na realizację zadań wynosi ogółem 90.000,00 zł.
Kwota dotacji w roku 2022 jest kwotą planowaną i może ulec zmianie. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona będzie od kwot przyjętych w uchwale budżetowej Miasta Pszów na 2022 r.

Oferty realizacji zadań publicznych należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Pszów (budynek nr I - parter) do dnia 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15:30.

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, tel. 32 716 08 29.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Aleksander Kloc
email: info@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558636
, w dniu:  01‑12‑2021 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  01‑12‑2021 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2021 13:53:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie