Urząd Miasta Pszów
Search:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Traugutta 101
44-370 Pszów


tel. 32 455 78 81,  32 729 10 58
fax.  32 455 76 90


e-mail:  zgkim@pszow.pl


Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00WYSOKOŚĆ CEN DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF - OD DNIA 1 MAJA 2014 DO DNIA 30 KWIETNIA 2015 (W ZŁOTYCH)

 

L.P

 

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

 

JEDNOSTKA MIARY

NETTO

BRUTTO

0

1

2

3

4

5

 

 

1

GRUPA 1

GOSPODARSTWA DOMOWE, PRZEMYSŁOWI I POZAPRZEMYSŁOWI ODBIORCY USŁUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

CENA 1 m3 ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

 

 

5,33

 

 

5,76

 

 

zł/m3


Do cen i stawek opłat netto doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT). Stawka podatku VAT wynosi 8 %.