Rok 2018


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

05‑01‑2018 13:57:49

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Burmistrz Miasta Pszów Zarządzeniem Nr BM.0050.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Pszów na rok 2018:

Zadanie 1 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 53.100,00 zł,

Zadanie 2 – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie kultywowania tradycji śląskiej oraz ochrony dóbr kultury w kwocie 29.500,00 zł,

Zadanie 3 – w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 17.000,00 zł,

Zadanie 4 - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  05‑01‑2018 13:51:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  05‑01‑2018 13:51:53
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2018 10:24:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie