Edycja 2023


Logo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2023 r.:

195 564,60 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi w 2023 r.:

195 564,60 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 60/100).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program - Edycja 2023

10‑01‑2023 10:35:24

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPAWNEJ”

– EDYCJA 2023 W GMINIE PSZÓW

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

  1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta osobistego, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
  2. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
  1. Dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym, znacznym sprzężonym, lub
  • o stopniu umiarkowanym, umiarkowanym sprzężonym, lub
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi lit. a i b

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług asystenta osobistego nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach programu.

    III. Usługi asystenta osobistego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia zawartej z OPS w Pszowie mogą świadczyć:

- osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

- osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

- osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej.

   IV. Usługi asystenta osobistego mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

- zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu z niej.

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 195 564,60 zł
Całkowita wartość projektu: 195 564,60 zł

 

 

       Gmina Miasto Pszów planuje realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w okresie od marca 2023 r. do grudnia 2023r., godziny usług ustalane będą indywidualnie, zgodnie ze stanem zdrowia, rzeczywistym zapotrzebowaniem i orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski osób zainteresowanych lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych chętnych do skorzystania z oferty Programu do pobrania poniżej lub u pracowników OPS Pszów. Prosimy wraz z wnioskiem o dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzula RODO termin do 31.01.2023r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Osoby zainteresowane świadczeniem asystentury osobistej dla osób niepełnosprawnych proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszowie telefonicznie lub e-mail ops@pszow.pl . Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Dokumenty do pobrania:

- wniosek

- klauzula RODO

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  10‑01‑2023 10:21:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  10‑01‑2023 10:21:20
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2023 10:14:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie