Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie miasta Pszów


Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa (https://bdo.mos.gov.pl/).

W myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Na terenie miasta funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Traugutta 101 (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), do którego można dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mieszkańcy Miasta Pszów mają także możliwość pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) poprzez skorzystanie z odbioru tego rodzaju odpadów sprzed nieruchomości, w sposób określony w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w ustalony dzień odbioru zgodnie z harmonogramem.

Odpad ten można także oddać podczas zakupu nowego sprzętu AGD i RTV. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: biorę nowe – zostawiam stare, np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  19‑10‑2011 14:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  19‑10‑2011 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2019 13:11:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie