Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Pszów


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest na terenie ZGKiM ul. Traugutta 101 w Pszowie.

tel. 32 455 78 81

Godziny otwarcia:

wtorek od 900 do 1400,

czwartek od 1300 do 1800,

sobota od 1100 do 1700

 

W PSZOK w Pszowie przyjmowane są następujące frakcje zbieranych selektywnie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Pszów:

 1. szkło,
 2. papier i tektura,
 3. plastik,
 4. metal,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odzież i tekstylia,
 7. odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 8. odpady zielone,
 9. zużyte opony z samochodów osobowych - w ilości do 4 sztuk na jedną dostawę,
 10. odpady wielkogabarytowe,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 13. chemikalia w tym farby i lakiery,
 14. zużyte baterie i akumulatory,
 15. przeterminowane leki,
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
 17. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych i budowlanych wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne - w ilości do 1 m3 na jedną dostawę w przypadku materiału budowlanego pochodzącego z remontu lub rozbiórki, lub w ilości 3 sztuk w przypadku elementów wyposażenia takich jak okna, drzwi, wanny, umywalki, brodziki, kabiny prysznicowe itp.,
 18. popioły i żużle z palenisk domowych.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do okazania na wezwanie obsługi PSZOK aktualnej, wydanej dla tej nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub aktualnego dowodu opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku lokatorów budynków wielolokalowych będących w zasobach gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub zarządców prywatnych dowodem opłacenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dowód opłacenia czynszu na rzecz zarządcy nieruchomości.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  09‑09‑2019 13:12:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  09‑09‑2019 13:12:03
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2019 13:12:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie