Strategia Mieszkaniowa


UCHWAŁA NR XI/60/2003 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Mieszkaniowej dla Miasta Pszów

25‑10‑2011 13:03:19

UCHWAŁA NR XI/60/2003

Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 30 września 2003 r.w sprawie: przyjęcia Strategii Mieszkaniowej dla Miasta Pszów.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art.4 ust. 1 i 3, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.)


Rada Miejska w Pszowie

u c h w a l a, co następuje :

§1


Przyjąć i wdrożyć do realizacji Strategię Mieszkaniową dla Miasta Pszów. Tekst strategii stanowi załącznik do uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  25‑10‑2011 12:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558920
, w dniu:  25‑10‑2011 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2011 12:26:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie