Podprogram 2020


Zdjęcie 6 POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podsumowanie

23‑03‑2022 12:35:50

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie. realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);

• skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

• mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),

• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

• tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 190 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Pszów.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

• 7,8 ton żywności;

• 920 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 49 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• żywieniowo dietetycznych – kompendium wiedzy o żywieniu oraz trzy komiksy o mocach warzyw i owoców dla 46 uczestników

• kulinarnych - 3 spotkań dla 3 uczestników

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Termin wydawania żywności

24‑02‑2021 08:47:12

TERMINY WYDAWANIA  ŻYWNOŚCI

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- 2020

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PROGRAMU.

Godziny wydawania paczek żywnościowych należy uzgodnić indywidualnie z pracownikiem socjalnym.

 

  1. CZWARTEK 04.03.2021 R.        
  2. CZWARTEK 25.03.2021 R.
  3. CZWARTEK 15.04.2021 R.
  4. CZWARTEK 20.05.2021 R.
  5. CZWRATEK 17.06.2021 R.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑02‑2021 08:27:55

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU PO-MOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa: śląskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-mocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bez-płatnie.

2. Sposób kwalifikacji: • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

buraczki wiórki 1,4 kg

cukier biały 4 kg

fasolka po bretońsku 1,5 kg  

filet z makreli w oleju 1,19 kg  

groszek z marchewką 3,2 kg  

herbatniki maślane 0,4 kg  

kasza jęczmienna 1,5 kg

koncentrat pomidorowy 1,12 kg  

makaron jajeczny świderki 5 kg  

miód nektarowy 0,5 kg  

mleko UHT 7 l

mus jabłkowy 1,44 kg  

olej rzepakowy 4 l

pasztet drobiowy 0,32 kg  

płatki owsiane 1 kg  

powidła śliwkowe 1,5 kg  

ryż biały 2 kg  

ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg  

szynka drobiowa 2,4 kg

szynka wieprzowa 1,2 kg

kawa zbożowa rozpuszczalna 0,6 kg

RAZEM na osobę 42,87 kg

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokal-nego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

• warsztaty edukacji ekonomicznej; 

• warsztaty dietetyczne;

•  warsztaty niemarnowania żywności, 

• inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej. Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  24‑02‑2021 08:23:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Wydra
email: ops@pszow.pl tel.:32 729 10 46 fax: 32 729 10 46
, w dniu:  24‑02‑2021 08:23:13
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2022 12:39:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie