Opieka prawna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie informuje, iż prowadzi rejestr osób zgłaszających chęć pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osób wymagających tej formy opieki.

Opiekę prawną dla małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia sąd opiekuńczy.

Opiekunem prawnym małoletniego powinna być przede wszystkim osoba wskazana przez matkę lub ojca (jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej), w przypadku gdy nie ma takiej osoby, opiekun winien być ustanowiony spośród krewnych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

Jeżeli nie ustanowiono opiekuna wśród krewnych lub osób bliskich, sąd zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, opieka prawna nie jest równoznaczna z faktycznym sprawowaniem opieki, nadzór nad sprawowaniem opieki prawnej sprawuje sąd. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem wymagający znacznego nakładu pracy sąd przyzna opiekunowi stosowne wynagrodzenie.

Opiekunem prawnym może być ustanowiona wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych.

Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.  

Osoby zgłaszające gotowość do pełnienia funkcji opiekuna prawnego proszone są o kontakt z OPS w Pszowie – w godzinach pracy OPS– od 7,30 do 15,30 - gdzie można również uzyskać dodatkowe informacje.  

Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 682 ze zmianami/.    

Informacja wytworzona przez:
Aleksander Kloc
email: info@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558636
, w dniu:  08‑05‑2019 14:14:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aleksander Kloc
email: info@pszow.pl tel.:32 4558876 wew. 132 fax: 32 4558636
, w dniu:  08‑05‑2019 14:14:23
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2019 14:15:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie