2010 - Wybory SamorządoweTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
121KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJE Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie z dnia 12 listopada 2010 r. o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 201

19‑10‑2011 12:36:52

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

w Pszowie

z dnia 12 listopada 2010 r.


o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.

I.

Skład Komisji:


1. Marjańska Monika Przewodnicząca


2. Rak Arkadiusz Zastępca Przewodniczącej


3. Besta Adam Członek


4. Jaroszczak Karolina Członek


5. Kolorz Wojciech Członek


6. Matuła Ewelina Członek


7. Odrowąż Urszula Członek


8. Karpińska Aurelia Członek


9. Janosz Michalina Członek


II.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Pszowie, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, ul. Traugutta 1, w dniu głosowania, to jest 21 listopada 2010 r. rozpoczyna pracęo godz. 7.00.


Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pszowie między godziną 8.00 a 22.00.


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

w Pszowie

Marjańska Monika

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Pszowie

z dnia 12 listopada 2010 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.I.

Skład Komisji:


1. Cygan Anna Przewodnicząca


2. Trestka Przemysław Zastępca Przewodniczącej


3. Cieślik Zuzanna Członek


4. Kałuża Alojzy Członek


5. Kowol Klaudia Członek


6. Latocha Ewelina Członek


7. Skatuła Mateusz Członek


8. Reś Mariola Członek


9. Antolak Wiesława Członek


II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Gościńcu Pszowskim w Pszowie, ul. Traugutta 32, w dniu głosowania, to jest 21 listopada 2010 r. rozpoczyna pracęo godz. 7.00.


Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pszowie między godziną 8.00 a 22.00.Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Pszowie

Cygan Anna

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w Pszowie

z dnia 12 listopada 2010 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.I.

Skład Komisji:


1.

Trestka Małgorzata Przewodnicząca


2. Kołodziej Cecylia Zastępca Przewodniczącej


3. Fibic Maria Członek


4. Gruszka Aniela Członek


5. Grosman Aleksandra Członek


6. Jezusek Łukasz Członek


7. Sorek Ewelina Członek


8. Twardowska Aldona Członek


9. Grabiniok Zyta Członek


II. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Gimnazjum w Pszowie, ul. Niepodległości 99, w dniu głosowania, to jest 21 listopada 2010 r. rozpoczyna pracę o godz. 7.00


Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pszowie między godziną 8.00 a 22.00.


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w Pszowie

Trestka Małgorzata

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Pszowie

z dnia 12 listopada 2010 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.I.

Skład Komisji:


1. Kubik Marta Przewodnicząca


2. Kędzia Radosław Zastępca Przewodniczącej


3. Kołek Sebastian Członek


4. Malcharek Anna Członek


5. Malczok Joanna Członek


6. Mucha Aleksandra Członek


7. Porwoł Adam Członek


8. Paulus Zuzanna Członek


9. Wajda Jolanta CzłonekII. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie, ul. Karola Miarki 12, w dniu głosowania, to jest 21 listopada 2010 r., rozpoczyna pracę o godz. 7.00


Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pszowie między godziną 8.00 a 22.00.Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Pszowie

Kubik Marta

INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

w Pszowie

z dnia 12 listopada 2010 r.

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.I.

Skład Komisji:


1. Kędzia Barbara Przewodnicząca


2. Staszewski Ireneusz Zastępca Przewodniczącej


3. Gembalczyk Katarzyna Członek


4. Mandera Marcin Członek


5. Nowak Paweł Członek


6. Sorek Angelika Członek


7. Sorek Sandra Członek


8. Utrata Danuta Członek


9. Pośpiech Irena CzłonekII. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie, ul. A. Krajowej 54, w dniu głosowania, to jest 21 listopada 2010 r., rozpoczyna pracę o godz. 7.00


Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pszowie między godziną 8.00 a 22.00.Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

w Pszowie

Kędzia Barbara
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 listopada 2010 r. w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie

19‑10‑2011 12:30:34
UCHWAŁA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 listopada 2010 r.

w sprawie: powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Pszowie.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tj. z 2010r. Dz.U. Nr 176, poz.1190) oraz § 7 ust.1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Powołuje się do składu Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 - 5, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Wyborczemu - Alicji Nawrat.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Małgorzata Bargieł
2. Anna Płaczek
3. Bernadeta Hawel
4. Irena Komor-Łukoszek
5. Zofia Polnik
6. Katarzyna Utrata
7. Monika Załęska


Załącznik
do Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej
z dnia 7.11.2010 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie

Adam Besta
Karolina Jaroszczak
Aurelia Karpińska
Wojciech Kolorz
Monika Marjańska
Ewelina Matuła
Urszula Odrowąż
Arkadiusz Rak
Michalina Janosz

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Hotel Miejski w Pszowie
Anna Cygan
Zuzanna Cieślik
Alojzy Kałuża
Klaudia Kowol
Ewelina Latocha
Mateusz Skatuła
Przemysław Trestka
Mariola Reś
Wiesława Antolak

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Gimnazjum w Pszowie
Maria Fibic
Aleksandra Grosman
Aniela Gruszka
Łukasz Jezusek
Cecylia Kołodziej
Ewelina Sorek
Małgorzata Trestka
Aldona Twardowska
Zyta Grabiniok

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pszowie
Radosław Kędzia
Sebastian Kołek
Marta Kubik
Anna Malcharek
Joanna Malczok
Aleksandra Mucha
Zuzanna Paulus
Adam Porwoł
Jolanta Wajda

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie
Katarzyna Gembalczyk
Barbara Kędzia
Marcin Mandera
Paweł Nowak
Angelika Sorek
Sandra Sorek
Ireneusz Staszewski
Danuta Utrata
Irena Pośpiech

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pszowie z dnia 02.listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dz

19‑10‑2011 12:25:29
OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Pszowie
z dnia 02 listopada 2010r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Na podstawie art.64 o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176,poz.1190) Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie podaje do wiadomości publicznej informacje o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

W dniu 02 listopada 2010r. Miejska Komisja Wyborcza dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust.7 - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw, przyznano następujące numery:
Numer 29 - Komitet Wyborczy Wyborców DOBRO PSZOWA
Numer 30 - Komitet Wyborczy Wyborców PSZÓW- NASZA WSPÓLNA SPRAWA
Numer 31 - Komitet Wyborczy PRAWORZĄDNOŚĆ I ROZWÓJ

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie
Małgorzata Bargieł
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Pszów

19‑10‑2011 12:23:48

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Pszów. przy ul. Pszowskiej 534, w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie osób, które wejdą w skład Obwodowych Komisji Wyborczych - spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie
Małgorzata Bargieł
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych

19‑10‑2011 12:21:47
I N F O R M A C J A
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 02 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Pszów przy ul. Pszowskiej 534, w sali konferencyjnej odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie
Małgorzata Bargieł
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2011 10:00:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie