2009 - Wybory uzupełniające w okregu nr 2POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pszowie

19‑10‑2011 14:01:54

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 11 grudnia 2009 r.


w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pszowie, to jest komisji powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:


§ 1.


Rozwiązuje się Miejską Komisję Wyborczą w Pszowie i Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Pszowie, to jest komisje powołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.


§ 2.


Postanowienie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie w Urzędzie Miasta Pszów stanowiącym siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie i na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną komisji.


§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PSZOWIE z dnia 3 czerwca 2009 roku o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w

19‑10‑2011 13:59:50

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2

W PSZOWIE

z dnia 3 czerwca 2009 roku

o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonymi na dzień 21 czerwca 2009 roku


I.

Skład Komisji:


1. Ewa Struczewska Przewodnicząca


2. Henryk Wiktor Szewc Zastępca Przewodniczącej


3. Ewa Bizoń Członek


4. Aniela Makar Członek


5. Wiesława Antolak CzłonekII. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pszowie:

Gościniec Pszowski (d. Hotel Miejski)

ul. Traugutta 32

44-370 Pszów


III.

Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pszowie między godziną 6:00 a 20:00.


Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Pszowie

/ - /

Ewa Struczewska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZOWIE z dnia 27 maja 2009 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009

19‑10‑2011 13:27:54
OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZOWIE

z dnia 27 maja 2009 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej w Pszowie

zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009 r.


Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.Okręg Nr 2Lista nr 1 - KWW ANTONI SEIDEL

1.


SEIDEL Antoni Emil, lat 48, zam. PszówLista nr 2 - KWW PRAWORZĄDNOŚĆ

1.


RAJMAN Erwin Józef, lat 55, zam. PszówPrzewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/ ------ /

Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pszowie z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

19‑10‑2011 13:26:24
UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Pszowie

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji


Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie. uchwala, co następuje:


§ 1.


Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.


§ 2.


Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego wybiera się Panią Zytę GRABINIOK.


§ 3.


Zadania i uprawnienia Zastępcy Przewodniczącego Komisji określa Regulamin terytorialnych komisji wyborczych.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Pszowie

Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pszowie z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

19‑10‑2011 13:25:47

UCHWAŁA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Pszowie

z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji


Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Pszowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Wybór Przewodniczącego Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym.


§ 2.


Na funkcję Przewodniczącego wybiera się Panią Alicję NAWRAT.


§ 3.

Zadania i uprawnienia Przewodniczącego Komisji określa Regulamin terytorialnych komisji wyborczych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZOWIE z dnia 8 maja 2009 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonymi na dzi

19‑10‑2011 13:24:58
INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W PSZOWIE

z dnia 8 maja 2009 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

w związku z wyborami uzupełniającymi

do Rady Miejskiej w Pszowie,

zarządzonymi na dzień 21 czerwca 2009 r.
I. Skład Komisji:


1. Alicja NAWRAT Przewodnicząca


2. Zyta GRABINIOK Zastępca Przewodniczącej


3. Małgorzata BARGIEŁ Członek


4. Joanna OWCZARCZYK Członek


5. Monika SZCZOTOK Członek


6. Ilona PACHUCKA Członek


7. Katarzyna UTRATA CzłonekII. Siedziba Gminnej / Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie:


Urząd Miasta Pszów


ul. Pszowska 534


sala posiedzeń II piętro budynek A


telefon 032 455-95-51, 455-89-13 wew.163


fax. 032 455-86-36


e-mail kancelaria@pszow.pl, www.pszow.plIII. Dyżury.


Godziny pracy od 11 maja 2009 r. codziennie od godz.8.30 do 15.30.


19.05.(wtorek) i 21.05 (czwartek) 8.30 do 18.00


22.05.2009 r.(piątek) do godz. 24.00


Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Pszowie

Alicja Nawrat

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 5 maja 2009 r.

19‑10‑2011 13:24:05

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 5 maja 2009 r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009 r.


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1 - 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.[1]), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:
§ 1.


W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie, zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Pszowie, w skład której wchodzą wyborcy wymienieni w załączniku do postanowienia.
§ 2.


Skład Komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie w Urzędzie Miasta Pszów stanowiącym siedzibę Komisji i na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną Komisji.
§ 3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMISARZ WYBORCZY

w Bielsku-Białej

Elżbieta Libera-Niesporek
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW z dnia 24 kwietnia 2009 r.

19‑10‑2011 13:22:54

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 24 kwietnia 2009 r.


w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie w dniu 21 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XXXII/208/2005 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Pszów na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz.2703), zarządzeniem nr 68/09 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pszowie w okręgu wyborczym nr 2. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 58, poz.1294 )

Burmistrz Miasta Pszów podaje do wiadomości wyborców,

informację o drugim obwodzie głosowania obejmującym okręg wyborczy nr 2,

w którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pszowie w dniu 21 czerwca 2009 :


Nr
Siedziba

obwodu

Granice obwodu

obwodowej komisji

głosowania

wyborczej2

Os. J.Tytki, Ks.Witolda, Juranda, Jagiełły, I.Kraszewskiego, Traugutta od nr 31-91 nieparzyste, Sportowa

Gościniec Pszowski

(d. Hotel Miejski)

ul. Traugutta 32
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców

niepełnosprawnychLokal wyborczy otwarty będzie w dniu 21 czerwca 2009 r. między godziną 6.00 a 20.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  05‑09‑2011 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  05‑09‑2011 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2011 09:58:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie