Inne ogłoszenia, komunikaty, konsultacje


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
395KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
563KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
370KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

10‑03‑2022 11:42:02

Burmistrz Miasta Pszów ogłasza nabór uzupełniający wniosków do projektu grantowego Miasta Pszów pn.  „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”, realizowanego ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Gospodarka Odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miasta Pszów w Biurze Obsługi Mieszkańca, Budynek I, parter - w godzinach pracy urzędu od 11 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PSZÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Strategii rozwoju miasta Pszów do roku 2030

07‑02‑2022 14:44:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf ZARZĄDZENIE NR BM.0050.36.2022 BURMISTRZA MIASTA PSZÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Pszów do roku 2030
07‑02‑2022 14:43:46

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Pszów po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Pszów do roku 2030 na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVII/238/2021 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28.04.2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Pszów do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (z późn. zm.). 

Uzasadnienie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Pszów do roku 2030 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia NR BM.0050.36.2022 BURMISTRZA MIASTA PSZÓW z dnia 7 lutego 2022 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 156 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  29‑07‑2011 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2022 14:40:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie