Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Urząd Miasta Pszów informuje, iż stosownie do zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 art. 24e ust. 2 , w Biuletynie  Informacji  Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały ogłoszone zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Pszów przez  okres  trzech lat.

 

I. Wysokości cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1. Dostawca: AMAR sp. z o.o., ul. Ks. Skwary 29, 44-370 Pszów

    Decyzja zatwierdzająca taryfę znak: GL.RET.070.7.58.2018.EK z dnia 24.04.2018r.

    Obowiązuje od: 25 maj 2018r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę dla wszystkich grup taryfowych

Lp.

Wyszczególnienie cen i stawek opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

netto

brutto

1.

Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy

 

zł./m3

 

5,00

 

5,40

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za punkt poboru wody

Lp.

Grupa taryfowa

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

netto

brutto

1.

- małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3/h , co odpowiada wielkości wodomierza Ø 25 i mniejszym

zł./m-c

9,05

9,77

2.

- średnie zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5 m3/h , nie większe niż 10 m3/h co odpowiada wielkości wodomierza od Ø 32 do Ø 40

zł./m-c

54,21

58,55

3.

- duże zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie powyżej 10 m3/h co odpowiada wielkości wodomierza Ø 50 i wiekszym

zł./m-c

136,60

147,53

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8%

 

2. Dostawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec", ul. Adama Mickiewicza 21,          

                      44-280 Rydułtowy

    Decyzja zatwierdzająca taryfę znak: GL.RET.070.7.132.2018.EK z dnia 02.05.2018r.

    Obowiązuje od: 01 czerwca 2018r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wysokość cen w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

(zł./m3)

Wysokość cen w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

(zł./m3)

Wysokość cen w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

(zł./m3)

1.

Grupa 1

4,98

4,98

4,98

2.

Grupa 2

6,31

6,31

6,31

3.

Grupa 3

6,57

6,57

6,57

 

Do cen i stawek dolicz się podatek od towarów i usług ( VAT ) w obowiązującej wysokości.

 

3. Dostawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15,

                      44-300 Wodzisław Śl.

    Decyzja zatwierdzająca taryfę znak: GL.RET.070.7.99.2018.EK z dnia 26.04.2018r.

    Obowiązuje od: 26 maj 2018r.

 

GRUPA WT-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej – papierowej

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

10,04 zł./m-c

10,84 zł./m-c

10,04 zł./m-c

10,84 zł./m-c

10,04 zł./m-c

10,84 zł./m-c

 

GRUPA WE-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

9,04 zł./m-c

9,76 zł./m-c

9,04 zł./m-c

9,76 zł./m-c

9,04 zł./m-c

9,76  zł./m-c

 

GRUPA WT-2 - odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej – papierowej

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

17,59 zł./m-c

19,00 zł./m-c

17,59 zł./m-c

19,00 zł./m-c

17,59 zł./m-c

19,00 zł./m-c

 

GRUPA WE-2 – odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej – e-faktura

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

16,59 zł./m-c

17,92 zł./m-c

16,59 zł./m-c

17,92 zł./m-c

16,59 zł./m-c

17,92 zł./m-c

 

GRUPA WT-3 - odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej – papierowej

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

41,89 zł./m-c

45,24 zł./m-c

41,89 zł./m-c

45,24 zł./m-c

41,89 zł./m-c

45,24 zł./m-c

 

GRUPA WE-3 – odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej – e-faktura

Lp.

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

1 m3 dostarczanej wody

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

5,19 zł./m3

5,61 zł./m3

2.

stawka opłaty abonamentowej

40,89 zł./m-c

44,16 zł./m-c

40,89 zł./m-c

44,16 zł./m-c

40,89 zł./m-c

44,16 zł./m-c

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.

 

II. Wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

    Dostawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, ul. Traugutta 101,

                      44-370 Pszów

    Decyzja zatwierdzająca taryfę znak: GL.RET.070.7.135.2018.EK z dnia 24.04.2018r.

    Obowiązuje od: 01 czerwca 2018r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wysokość cen w okresie od 1 do 12 m-ca obowiązywania taryfy

(zł/m3)

Wysokość cen w okresie od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy

(zł/m3)

Wysokość cen w okresie od 25 do 36 m-ca obowiązywania taryfy

(zł/m3)

1.

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

6,08

6,98

7,34

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT ) w obowiązującej wysokości.

Informacja wytworzona przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  21‑06‑2018 13:34:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Jasita
email: informatyk@pszow.pl tel.:32 716 08 32 fax: 32 455 89 20
, w dniu:  21‑06‑2018 13:34:50
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2018 13:36:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie